Wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów obejmuje sprawdzenie fizycznie i technicznie określonej w powierzchni pomieszczeń, pojazdów, mające na celu wykrycia specjalistycznych zminiaturyzowanych urządzeń podsłuchowych  a także urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz mogących także przesyłać go na odległość. Przeprowadzamy specjalistyczne pomiary, których celem jest przechwycenie sygnałów nadawczych analogowych i cyfrowych służących do zapisywania informacji, a także przenoszenia ich drogą radiową lub przewodowo.

Zakres działań obejmuje:

 1. Wywiad źródłowy.
 2. Sprawdzenie przewodów akustycznych i ciągów wentylacyjnych.
 3. Kontrola i przegląd urządzeń i wyposażenia w sprawdzanym pomieszczeniu.
 4. Spektralna analiza widma i specjalistyczne pomiary sygnałów nadawczych analogowych i cyfrowych
 5. Manualne przeszukanie całej powierzchni obiektu sprawdzanego
 6. Specjalistyczne pomiary pola elektromagnetycznego.
 7. Detekcja nadajników przewodowych AV.
 8. Detekcja ukrytych miniaturowych kamer AV.
 9. Detekcja podsłuchów GSM.
 10. Detekcja podsłuchów analogowych.
 11. Detekcja podsłuchów na liniach telefonicznych.