System Kontroli Dostępu

System kontroli dostępu ma za zadanie regulować ruch osób na określonym obszarze. Ma on na celu :

  • zabezpieczenie obiektu przed wejściem do niego osób niepowołanych,kontrola_dostepu
  • ograniczenie dostępu pracowników tylko do tych pomieszczeń, z których muszą korzystać,
  • podniesienie bezpieczeństwa danych i urządzeń przechowywanych w strefie chronionej,
  • możliwość archiwizowania danych na temat tego, gdzie poruszają się osoby przebywające w budynku,
  • podniesienie dyscypliny w zakładach pracy,

Identyfikacja osób może odbywać się przy pomocy kart dostępu (magnetyczne, zbliżeniowe, chipowe itd.), kodów PIN, odcisków palców lub innych metod biometrycznych.