Sprawdzenie pirotechniczne

Oferujemy usługę rozpoznania i zabezpieczenia pirotechnicznego, która obejmuje :

  1. Rozpoznanie pirotechniczne:
  • pojazdów
  • obiektów
  • terenu
  1. Zabezpieczenie pirotechniczne:
  • kontrola pirotechniczna osób i bagażu (przy użyciu ręcznych i bramowych detektorów metalu)
  • instalacja urządzeń i infrastruktury zabezpieczeń

Prowadzimy szkolenia z zakresu kontroli pirotechnicznej osób i pojazdów.

Dokonujemy inspekcji przy użyciu specjalistycznych urządzeń i psa służbowego przeszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych.

Posiadamy uprawnienia :