Zapewniamy kompleksową ochronę osobistą w miejscu zamieszkania, pracy i w czasie podróży. Przed vipprzystąpieniem do wykonania zlecenia sporządzamy analizę potencjalnych zagrożeń, szczegółowy plan działań ochronnych oraz procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych. Przygotowujemy i zabezpieczamy, miejsca czasowego pobytu osób chronionych, trasy przejazdów i drogi ewakuacyjne. W przypadku ochrony osób, a w szczególności dzieci realizujemy skrytą i dyskretną ochronę. Zajmujemy się również zleceniami czasowymi takimi jak:

  • Ochroną spotkań biznesowych (sprawdzenia antypodsłuchowe i pirotechniczne)
  • Ochroną w czasie konferencji, wystąpień i prezentacji publicznych,
  • Ochroną zajmują się licencjonowani i wyszkoleni pracownicy ochrony, z wieloletnim doświadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym w przypadku ochrony dzieci, głównie w oparciu o byłych pracowników jednostek specjalnych tj. ( GROM, BOR, Oddziały Antyterrorystyczne Policji itp. ).