Ochrona Fizyczna Obiektów

Nasza firma jest w stanie przeprowadzić wstępną analizę Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia.

Jesteśmy gotowi zapewnić ochronę zgodnie z Państwa oczekiwaniami, biorąc pod uwagę charakter obiektu, jego wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia wynikające z możliwości kradzieży, bądź dewastacji mienia.

 

Obiekty przez nas chronione to :
obiekty biurowe, przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, centra logistyczne i handlowe, obiekty użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne, placówki oświatowe, hotele, salony sprzedaży, zaplecza budowy i wiele innych.

Przed przygotowaniem procedur i instrukcji ochrony obiektu nasza firma przeprowadza szczegółową analizę polegającą m.in. na:

 

 

 

  1. przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu,
  2. zapoznaniu się z systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi na terenie obiektu
  3. zapoznaniu się z istniejącymi procedurami bezpieczeństwa i sprawdzenie poprawności i spójności sporządzonych procedur,
  4. zlokalizowaniu potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w obiekcie,
  5. sprawdzeniu poprawności działania procedur bezpieczeństwa,
  6. opisu zastanego stanu zabezpieczenia obiektu,
  7. przygotowaniu propozycji ewentualnych zmian systemu bezpieczeństwa.