Monitoring Systemów Sygnalizacji Włamań i Napadów z reakcją grupy Interwencyjnej

Dzięki unikalnym rozwiązaniom technicznym, w zależności od zastosowanej centrali alarmowej, jesteśmy w stanie monitorować Państwa mienie przed: włamaniem (czujki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi, czujniki kurtynowe), napadem (przenośne piloty antynapadowe), wybuchem gazu (detektory gazu ziemnego), pożarem (czujniki dymu), zatruciem tlenkiem węgla (detektory czadu), zalaniem (czujniki wycieku wody), brakiem prądu (czujniki braku zasilania).

O HR