Usługa konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych wykonywana jest w oparciu o przepisyKONWOJOWANIE zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 2010 roku w sprawach szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 166, poz. 1128).

Ta sekcja w naszej firmie cechuje się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami pracowników, długim stażem pracy jak i specjalistycznym wyposażeniem takim jak : kamizelki kuloodporne, broń palna, środki łączności oraz atestowane i certyfikowane samochody specjalne wyposażone w nadajniki GPS.

Na Państwa życzenie świadczymy także usługi przewozów materiałów nietypowych, takie jak przewóz: dzieł sztuki, materiałów niebezpiecznych, dokumenty zawierające informacje tajne