Audyty Bezpieczeństwa

Na zlecenie naszych Klientów, wykwalifikowani pracownicy naszej firmy, legitymujący się specjalistycznym przeszkoleniem w obszarze bezpieczeństwa, dokonują analizy zagrożeń występujących na wskazanych obiektach.

Przeprowadzony audyt pozwala na wskazanie zagrożeń zarówno od strony niepożądanych działań osób trzecich, a także trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych. Szczegółowa analiza zagrożeń umożliwia wskazanie zaleceń i przedsięwzięć poprawiających stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Opracowany dokument zawiera kompleksowe informacje uzyskane w wyniku dokonanego audytu, zalecenia oraz możliwe do wykorzystania warianty poprawienia stanu bezpieczeństwa z wykorzystaniem świadczonych przez naszą firmę  usług ze wskazaniem zalet i ograniczeń (technicznych i prawnych) oraz wynikających różnic cenowych. Do każdego z wariantów na Państwa życzenie przygotowujemy profesjonalny plan ochrony obiektu/osoby